Analys av din gång och hållning

Vi arbetar med observativ rörelseanalys som grund.


AVSEENDE CORONA  följer vi rekommendationerna från

 Folkhälsomyndigheten

 - Vi ber dig avboka din tid vid symtom på infektion.


- Efter utlandsresa oavsett land vill vi att det har gått 14 dagar alternativt att du testat dig avseende covid 19 innan du besöker oss.


                    

Aktuellt


AKTUELL VÄNTETID: uppdaterad 2022-03-08

- Barn/ungdomar (till och med 19 år):

Väntetid ca 2 veckor 

- Vuxna med psykisk/stressrelaterad ohälsa:

Väntetid ca 10 veckor