Kostnad

  • Vi har  avtal med Region Kronoberg och har samma taxa som Region Kronobergs övriga mottagningar.
  • Patientavgift: 100 sek (upp till högkostnadstak, därefter kostnadsfritt)
  • Kostnadsfritt upp tom det år du fyller 19 år
  • Kostnadsfritt från den dag du fyller 85 år


IRegion Kronoberg behöver du inte remiss för fysioterapeutisk behandling.

 

Uteblivet besök samt sen avbokning (24h innan besök gäller) debiteras med 200 kr enligt samma regler som Region Kronoberg.