Ange inga känsliga personuppgifter

Kurser  

  

Observativ Rörelseanalys TM  3 dagar

22 maj, 19 juni och 5 september 2019 i Växjö  


Anmälan:  sofia@backaberg.se

Kontaktperson:  Sofia Backåberg, 0706-685 689


Välkommen till en kurs i Observativ RörelseanalysTM som hjälper dig att utveckla

dina kunskaper i att kunna observera och analysera mänskliga rörelser.

Observativ RörelseanalysTM innebär en systematisk observation av människans

rörelsemönster och är en viktig bas och grund i fysioterapeutens vardag oavsett

diagnos eller patientgrupp. Observativ Rörelseanalys TM integrerar rådande kunskap

inom kinesiologi, biomekanik och neurovetenskap.

Kursen är en fördjupning i rörelseanalys där du förväntas använda exempel från din

kliniska vardag för att vidga din förståelse i ditt patientnära arbete. Under kursen

används en nyutvecklad struktur för analys av rörelser och kliniskt resonemang

kopplat till aktuell forskning. Under kursen diskuteras rörelsebeteende med fokus på

rörelsen i sin helhet och rörelsekvalitet.

Förkunskaper: kursen riktar sig till leg. sjukgymnaster/fysioterapeuter inom alla

verksamhetsområden i övrigt inga förkunskapskrav.

Kursupplägg: Kursen har ett reflekterande arbetssätt och varvar teori med praktik där

även videofilmning ingår. Du förväntas träna hemma med hemuppgifter mellan

kurstillfällena.


Datum: 22 maj, 19 juni och 5 september 2019

Tid: 9-16. Fika förmiddag och eftermiddag ingår

Plats: Rörelserummet Sigfrids området Växjö

Antal deltagare: Max 12


Kursavgift: 4 500 kr exkl. moms vilket inkluderar kursmaterial samt fika fm och em.


Kursledare

Leg. fysioterapeuter från olika verksamhetsområden samt universitet:

Sofia Backåberg lektor Linnéuniversitetet, Katarina Eriksson Spetsamossens

Fysioterapi inriktning barn och ungdom, Johan Söderström Kommunrehab Växjö,

Carina Lindsjö Kommunrehab Alvesta och Linnéuniversitetet, Catrin Mård

Primärvård Region Kronoberg Växjö.


Anmälan och kontaktperson:  Sofia Backåberg, sofia@backaberg.se, 0706-685 689