Lästips

  

 • Bader-Johansson, Christina, Elmgren Frykberg, Gunilla: Rörelse och interaktion. Om grundmotorik, stress och självreglering. Studentlitteratur 2013. ISBN 978-91-44-06817-6
 • Klein-Vogelbach, Susanne: Funktionelle Bewegungslehre.
  Springer-Verlag Berlin 1993. ISBN 3-540-51624-7,
  0-387-11435-1
 • Forsberg, HANS et al: Utveckling av centralnervösa regleringsmekanismer för människans motorik.
  RBU Folksam, 1981.   ISBN 91-86592-00-9
 • MacConaill M.A, Basmajian, J.V: Muscles and Movements: a basis for human kinesiology.
  Huntington, N.Y.: Kieger,1977.  ISBN 0-88275-398-3
 • Mandal, A.C: Den sittande människan. Liber förlag 1982.
  ISBN 91-40-54478-8
 • Hirschfeld, Helga: On the integration of posture, locomotion and voluntary movement in humans: normal and impaired development. Stockholm, Karolinska Institutet. Thesis 1992.
  ISBN 91-628-0666-1
 • Enoka, R.M: Neuromechanical Basis of Kinesiology. 2nd edition Human Kinetics. US, Il 1994. ISBN 0-87322-665-8
 • Craik, R.L , Oatis, C.A: Gait Analysis, Theory and Application.
  Mosby, St Louis, Missouri, US 1994. ISBN: 0-8016-6964-2
 • Sulheim Haugstvedt, Karen Therese: Funksjonell bevegelseanalyse. NKS-Forlaget, Oslo 1996.
  ISBN 82-508-1511-4
 • Åström,M , Gummesson C: Assessment of asymmetry in pelvic motion – An inter- and intra-examiner reliability study. European Journal of Physiotherapy, 2014; 16: 76–81. Hittar du via länken:  http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/21679169.2014.884162

 

 • Porter, Kathleen: Natural Posture for Pain-Free Living. ISBN: 978-162055099-1.