Observativ Rörelseanalys

  • Observativ Rörelseanalys är en teknik för kvalitativ och systematisk observation av individens uppresnings- och förflyttningsmönster utan andra hjälpmedel än våra ögon. Observativ Rörelseanalys kallades tidigare för Funktionell Rörelseanalys enligt Helga Hirschfeld och Susanne Klein Vogelbach.
  • Syftet med Observativ Rörelseanalys är att använda de rörelseanalytiska fynden som utgångspunkt för en funktionell behandling. Analysen tar fasta på skillnaden mellan normalt/optimalt och avvikande rörelsemönster. I analysen tas speciell hänsyn till kroppssegmentens förhållande till varandra och till förhållanden i rummet. En subjektiv bedömning av hållning görs med visuell observation av belastningen på foten samt av kroppens förhållande till lodlinjen.
  • Grundtankarna inom Observativ Rörelseanalys är vidareutvecklade av Zeljka Celegin till att användas inom alla områden som sjukgymnaster arbetar inom. Observativ Rörelseanalys ger förståelse för hur problem uppstår och är ett effektivt redskap för att lösa uppkomna problem, undersökning och behandling.
  • På kurserna i Observativ Rörelseanalys tränas ögats förmåga att analysera rörelser. Flödet i rörelsekedjan studeras från foten, via knät, höften, bäckenet, ryggraden och hela vägen upp till käkleden.
  • Hur är utgångspositionen (alignment)?
  • Var startar rörelsen?
  • Åt vilket håll trycker den kroppsdel som startar rörelsen?
  • Vad blir effekten av trycket?
  • I vilken riktning sker rörelsen?
  • Vad avviker från det optimala rörelsemönstret?