Personal

Katarina Eriksson

 • Leg sjukgymnast
 • Inriktning Barn och Ungdom (till och med det år man fyller 19 år)
 • Påbyggnadsutbildning inom fysioterapi: Barn och ungdomar, Rörelseanalys, Rörelsestödjeorganens funktionsproblem/OMT
 • OMT steg 2, LFM, METPeter Kraft

 • Leg fysioterapeut
 • Inriktning Barn och Ungdom, men även vuxna
 • OMT steg 2, LFM, MET
 • Påbyggnadsutbildning inom ergonomi. 

 • Lång erfarenhet inom vårdergonomi

Carolina Almgren

 • Leg fysioterapeut
 • Inriktning psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär. Neurosomatiskt behandlingsperspektiv. Vuxna och ungdom.
 • Vidareutbildning i bla autonom/emotionell reglering, Psykomotorisk Fysioterapi (PMF), Basal Kroppskännedom (BK) kurs A-C.
 • OMT steg 1, Low Force Manipulation (LFM), Rörelseanalys
 • Erfarenhet inom kroppsorienterad traumabehandling