Personal

Katarina Eriksson

  • Leg sjukgymnast
  • Inriktning Barn och Ungdom (till och med det år man fyller 19 år)
  • Påbyggnadsutbildning inom fysioterapi: Barn och ungdomar, Rörelseanalys, Rörelsestödjeorganens funktionsproblem/OMT
  • OMT steg 2, LFM, METPeter Kraft

  • Leg fysioterapeut
  • Inriktning Barn och Ungdom, men även vuxna
  • OMT steg 2, LFM, MET
  • Påbyggnadsutbildning inom ergonomi. 

  • Lång erfarenhet inom vårdergonomi

Carolina Almgren

  • Leg fysioterapeut
  • Inriktning psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär. Neurosomatiskt behandlingsperspektiv. Vuxna och ungdom.
  • Vidareutbildning i bla autonom/emotionell reglering, Psykomotorisk Fysioterapi (PMF), Basal Kroppskännedom (BK) kurs A-C.
  • OMT steg 1, Low Force Manipulation (LFM), Rörelseanalys
  • Erfarenhet inom kroppsorienterad traumabehandling