ORA

 Föreläsningsmaterial från ORA -dagen 2014-05-22

Föreläsningsmaterial Charlotte Häger 2014-05-22

Föreläsningsmaterial Gunilla Elmgren Frykberg 2014-05-22

Föreläsningsmaterial Sofia Backåberg 2014-05-22

 

 Boktips: Porter, Kathleen: Natural Posture for Pain-Free Living. ISBN: 978-162055099-1.